top of page

Tahayyül | Woolgathering

Fotoğrafın yegane özelliği anı dondurmasıdır. Bununla birlikte fotoğraf aslında tıpkı boyama, kazıma, çizme gibi bir resmetme tekniğidir de. Bu yüzden fotoğrafa çoğunlukla resim de denir. Bazen sadece anı dondurmakla kalmayıp; varolan andaki görüntüyü, imgeleri hayalde göz önüne gelen görüntülerle yeniden canlandırmak , değişime uğratmak, bir anlatım biçimi olarak kullanmak, bazen görüntüleri bozarak yeniden inşa etmek, zihinde tasarlananları fotoğraf ekseninde görsellere çevirmek, gelenekselden yola çıkarak değişime uğratmak yani “Tahayyül” etmek gerekir.

bottom of page